Stress


Alle her i virksomheden går rundt og siger, at de er stressede. Jeg gør det selv. Jeg synes egentlig ikke, at jeg har stress, men jeg synes, jeg har meget travlt. Synes ikke, at jeg kan følge med. Det er en hektisk arbejdsplads her. Vi har nogle medarbejdere, som er blevet sygemeldt pga. stress. De blev deprimerede, og deres familieliv begyndte at køre i den forkerte retning. Det er synd for dem, at de skal blive så stressede, at de endte med at blive sygemeldte, og får medicin.

Her er mange medarbejdere, så ledelsen har kigget nærmere på, om det vil være fornuftigt, at de får en intern stresscoach, som kan spore de første symptomer og hjælpe dem, som har det rigtigt dårligt. Vi er nemlig alle sammen rigtigt forskrækkede over sygemeldingerne pga. stress.

Stress coach uddannelse?

De har spurgt mig, om jeg vil undersøge mulighederne for at få en stresscoach uddannelse, fordi de ved, at jeg er meget interesseret i medarbejdernes ve og vel. Her i HR afdelingen har vi haft, mange samtaler om det internt, men ikke fået gjort noget ved det.

Efter de sidste 2 sygemeldinger kom ledelsen op af stolene. De har givet os et ekstra budget på godt 100.000 kr. til at få uddannet en stresscoach.

Så lige nu er jeg ved at undersøge mulighederne. Jeg har set, at det er muligt at få en stresscoach uddannelse, som strækker sig over 16 undervisningsdage over et års tid. Det vil indebære nogle rejser til kursusstedet og ophold i byen, hvor det afholdes. Og det vil betyde, at 16 arbejdsdage bruges på kurset. Det afholdes nemlig ikke i weekender.

Men kursets indhold er spændende. Der vil helt sikkert også være en del hjemmearbejde. Så det er en opgave, vi skal tage alvorligt. Jeg tænker, at jeg vil foreslå ledelsen, at de sender to af os fra HR afdelingen på kurset. Det vil forøge chancen for, at én af os gennemfører det, hvis den anden af en eller anden grund bliver nødt til at afbryde uddannelsen.

Se i øvrigt denne hjemmeside – den er fyldt med god information om emnet: https://lifeconsulting.dk/

Disclaimer