Aktivitetsområder med legepladser

0 Comments

I den lille by, hvor vi bor, er vi på vej til at få etableret et helt nyt aktivitetsområde for byens beboere og ikke mindst for børnene og de unge. Baggrunden er, at vores kommune sidste år henvendte sig til vores beboerforening og tilbød os et areal til formålet. Det pågældende areal var oprindeligt udlagt til udstykning i parceller til beboelse, men de planer var lavet om, så arealet var ledigt. Det var en del af det kvarterløft, der var i gang.

Kommunens eneste betingelse for at stille arealet gratis til rådighed var, at vi selv skulle bekoste anlæggelsen af en legeplads fra UNO på en mindre del af arealet, og så kunne vi bruge resten efter vores eget valg.

Det satte for alvor gang i vores beboerforening, der startede en større indsamling til formålet. Det lykkedes at skaffe et par sponsorer, ligesom foreningens bestyrelsesmedlemmer var ude med raslebøsserne og fik bidrag fra vistnok samtlige beboere i byen.

Det gav økonomi nok til at gå i gang med anlæggelsen af en naturlegeplads, som vi i foreningen havde valgt, at det skulle være, for den ene ende af arealet blev udgjort af en lille skov, som er særdeles velegnet til sådan en naturlegeplads. Mere information om naturlegeplads kan du finde her.

Nu er legepladsen blevet etableret, idet en stor del af byens beboere har udført arbejdet selv, så udgifterne er blevet begrænset til nogle nødvendige indkøb. Størstedelen af legeredskaberne er bygget af det træ, som alligevel skulle fældes i den lille skov, så vores udgifter har været ret begrænsede.

Og det er godt, for der er penge nok i kassen til at gå videre med at indrette noget mere af arealet til forskellige aktiviteter. Vi har besluttet, at der skal anlægges en lille fodboldbane, for der er mange børn i alle aldre i byen, så for dem vil det være kærkomment med sådan en fodboldbane.

Også her udføres arbejdet ved frivillig arbejdskraft, og vi har fået et firma inde i kommunens hovedby til at donere græsfrø til formålet, så udgifterne kan begrænses til indkøb af to fodboldmål med net. Da der er tale om en forholdsvis lille bane, har vi besluttet, at vi skal nøjes med at  opstille 5-mands mål, som er den størrelse, der passer bedst til banen.

I beboerforeningen har vi valgt at nedsætte en lille arbejdsgruppe til at styre arbejdet med anlæggelsen af fodboldbanen, og jeg er selv et af de tre medlemmer i den arbejdsgruppe. Vi har en budgetramme at arbejde med, og så længe vi holder os indenfor den, har vi faktisk fri hænder.

Jeg har undersøgt markedet lidt og fundet frem til, at vi nok bør anskaffe nogle helstøbte mål, fordi de efter min bedste vurdering vil holde længere og samtidig kræve mindre vedligeholdelse. Det er i den forbindelse lykkedes mig at overtale en leverandør til en pæn rabat mod at han får sit firmanavn påtrykt begge målstolperne. Den rabat har så bevirket, at vi slet ikke bruger hele det beløb, som vi har fået stillet til rådighed, så nu har vi besluttet, at vi også skal have en rigtig opstregningsmaskine, så fodboldbanen kan få ordentlige streger.

Disclaimer

One Reply to “Aktivitetsområder med legepladser”

  1. Det er skønt at høre, når driftige mennesker vil gøre et godt stykke arbejde. Skønt at høre, at det i denne omgang har udmøntet sig i en dejlig legeplads til børnene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Related Posts